YAR Vlaanderen wil vanuit zijn maatschappelijke rol en dagelijkse opdracht mee bouwen aan een duurzame en solidaire samenleving.

Steeds meer bedrijven zetten resoluut in op maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo), duurzaamheid, evenwicht tussen people, planet en profit of corporate social responsability (csr).

Zo is het ook met onze partners, organisaties en|of bedrijven, die het engagement van YAR Vlaanderen onderschrijven. Zij maken onze programma’s kenbaar via hun communicatiekanalen en stimuleren hun medewerkers om een vrijwillig engagement op te nemen.

Sommige partners creëren ook vanuit hun eigen activiteiten nieuwe mogelijkheden voor jongeren, zoals bijvoorbeeld tewerkstelling, stageplaatsen, logistieke ondersteuning, … Hierdoor vormen zij een onmisbare meerwaarde en maken zij een wezenlijk onderdeel uit van de gemeenschap die YAR Vlaanderen rond de deelnemende jongeren opbouwt.

Het voordeel voor de partnerorganisaties is duidelijk. Iedere medewerker die een taak als vrijwilliger opneemt bij YAR Vlaanderen, krijgt een professionele training om hem op die taak voor te bereiden. En ook tijdens het uitoefenen van hun taak worden vrijwilligers verder gecoacht. De vaardigheden die zij daarbij leren, passen zij later toe in hun omgang met collega’s.

Daarnaast is er de vaak confronterende, maar erg verrijkende persoonlijke ervaring die iedere vrijwilliger in het programma opdoet. De meeste partnerorganisaties zijn ervan overtuigd dat ook die persoonlijkheidsontwikkeling een meerwaarde betekent voor het professioneel functioneren van hun medewerkers.

Onze partners zijn onder andere en in alfabetische volgorde:

AG Insurance
Agentschap Jongerenwelzijn
BNP Paribas Fortis Foundation
Carglass
Cera - Lannoo Uitgeverij
CIB Limburg
Colruyt
De Kring Drongen
De Voorzorg Antwerpen
De Voorzorg Limburg
Een Hart voor Limburg
H.Essers
Huurderssyndicaat
IBM
Inner Wheel Genk
KBC Bank en Verzekeringen
Linklaters
PSA Antwerp
Language-World
LINC
Mediahuis
Metro
Nike
OCMW Genk
OCMW Hasselt
Provinciaal Commando Limburg
Provincie Limburg
Provincie Vlaams-Brabant
Rockschool festival
Stad Antwerpen
Soroptimist Hasselt
Soroptimist Tongeren
Start People
Terrago
Time.lex
Universiteit Hasselt
UCLL-SAW
UCLL Quadri
VDAB
Villa Basta
Vlaamse Overheid
Yellow Submarine
Gemeenten en steden die ook ijveren voor een warmere samenleving